xóa dữ liệu chấm công trên máy chấm công vân tay

Đăng bởi : ronaldjackT6/Th3/2018

Ronald Jack Việt Nam hướng dẫn xóa dữ liệu chấm công trên máy chấm công vân tay Ronald Jack, Mita, Wise eye, Zkteco,..chi tiết nhất.

Xem video hướng dẫn xóa dữ liệu bị đầy trên máy chấm công Xem

Đối với máy chấm công vân tay nói chung hãng nào cũng vậy khi chúng ta sử dụng chấm công một thời gian dài sẽ bị đầy tùy theo công suất của máy chấm công. Thường thì máy chấm công vân tay có dung lượng từ 1000 lần chấm công đến 20000 lần chấm công. Các dấu hiệu nhận biết máy chấm công vân tay gần đầy bộ nhớ là máy chấm công nhận dạng vân tay chậm và tải dữ liệu chấm công về máy tính rất lâu. Nếu máy chấm công vân tay bị đầy thi máy sẽ báo dữ liệu bị đầy và nhân viên chấm công không nhận giờ ra vào nữa.

Điều đặc biệt cần chú ý là trước khi xóa bạn tải hết dữ liệu chấm công về phần mềm máy tính từ ngày đầu tháng (hoặc từ ngày chưa tính công) tới ngày hôm nay (ngày đầy dữ liệu). Việc làm này nhằm mục đích để không bị mất dữ liệu xem công cho những ngày bạn chưa xuất báo cáo.

Thường có 2 cách xóa dữ liệu chấm công là xóa dữ chấm công trực tiếp trên máy chấm công vân tay Ronald Jack và xóa dữ liệu chấm công từ phần mềm chấm công Ronald Jack Pro.

Sau đây Ronald Jack việt nam hướng dẫn xóa dữ liệu chấm công từ phần mềm Ronald jack Pro. 

Đầu tiền mở phần mềm Ronald Jack pro lền vào mục –> Máy chấm công – kết nối máy chấm công – trình đơn – hoạt động khác – Xóa toàn bộ dữ liệu chấm công làm theo hình.

Và các cách xóa dữ liêu chấm công khác về máy chấm công Roald jack.

xóa dữ liệu chấm công trên máy chấm công

xóa dữ liệu máy chấm công

cách sửa dữ liệu trên máy chấm công

cách xóa dấu vân tay trên máy chấm công

dữ liệu máy chấm công bị đầy

bộ nhớ máy chấm công bị đầy

khôi phục dữ liệu máy chấm công

bộ nhớ máy chấm công mitaco bị đầy

cách xóa nhân viên trong máy chấm công

cách đăng ký nhân viên mới trên máy chấm công

vui lòng liên hệ 0908935129

 


  0916096479