Phần mềm chấm công Ronald Jack Pro V5.0(Online server ) Tải Về  ..

Phần mềm chấm công Ronald Jack Pro V4.0 có file cài SQL Tải Về.

Phần mềm chấm công Ronald Jack Pro V2.0 file cài sql 2005 Tải Về.

Phần mềm chấm công Ronald Jack Pro V3.0. Tải Về.

Phần mềm chấm công Ronald Jack Pro GYM  Tải Về.

Phần mềm chấm công Ronald Jack Pro WEB  Tải Về.

Hướng dẫn cài đặt mới phần mềm chấm công Ronald Jack-Pro Xem.

Hướng dẫn cài đặt cài lại phần mềm chấm công Ronald Jack-Pro khi cài win lại  Xem.

. Data SQL Ronald Jack Pro Tải về Hướng dẫn attach database vào sql management studio  Xem

Download net framework 4.5 Ronald Jack Software

Download SQL Cho phần mềm Ronald Jack  SQL 2005SQL 2008 3264 , SQL 2012 .

Driver máy chấm công vân tay Ronald Jack Tải Về . .

SDK Máy chấm công ronald jack Tải Về

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack V.5.0 online server Xem.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack  Pro V.4 Xem.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack V.2 Xem.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack V3 Xem

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack pro online Xem

Phần mềm Reset Password máy chấm công Ronald jack Tải Về

Xem hướng dẫn xóa password trên máy chấm công Ronald jack Xem

Tải teamviewer hỗ trợ chấm công tải về.

Tải AnyDesk hỗ trợ chấm công tải về.

Tải phần mềm dùng cho máy tuần tra bảo vệ IPMSV3.51 tải về , IPMSV3.6 Tải Về, IPMS V3.5.7 tải về

Tải Driver dùng cho máy tuần tra bảo vệ Gs6000c, GS7000c, Mita9000e…Tải Về   ghi

Tải net framework 3.5 Tải Về

Dịch vụ cài đặt phần mềm cho máy chấm công Ronald jack bảo hành trọn đời theo thiết bị.

Liên hệ :ĐT, ZALO, Viber: 0908  935  129


  0916096479