Hướng dẫn  tổng hợp phần mềm chấm công Ronald jack Pro

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro v2.0 xem
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro V3.0 Xem

 

Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm chấm công Ronald Jack Pro theo cách thủ công

 • Hướng dẫn tải nhân viên từ máy chấm công về máy tính Xem
 • Hướng dẫn tải nhân viên từ máy tính lên máy chấm công Xem
 • Hướng dẫn tải giờ chấm công trên máy chấm công về máy tính Xem
 • Hướng dẫn sắp xếp lịch trình làm việc cho nhân viên Xem
 • Hướng dẫn xem công và xuất báo cáo ra excel Xem
 • Hướng dẫn chỉnh sửa giờ chấm công trên phần chấm công ronald jack Xem
 • Hướng dẫn Khai báo ca làm việc Xem
 • Hướng dẫn thêm nhân viên mới trực tiếp vào phần mềm ronald jack Xem
 • Hướng dẫn cập nhật danh sách nhân viên từ excel vào phần mềm chấm công  xem
 • Hướng dẫn tạo thẻ chấm công mới cho nhân viên  Xem
 • Hướng dẫn sửa thẻ chấm công cho nhân viên bị hư thẻ Xem
 • Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công chất lượng cao ra USB và chép vào máy tính Xem
 • Hướng dẫn tải dữ liệu chấm công từ máy chấm công giá rẻ ra USB và chép vào máy tính Xem
 • Hướng dẫn xóa nhân viên nghỉ việc trên máy chấm công Xem
 • Hướng dẫn xóa nhân viên nghỉ việc trên phần mềm chấm công  Xem
 • Hướng bộ nhớ bị đầy trên máy chấm công vân tay Xem
 • Hướng dẫn cách xem IP trên máy tính bạn đang sử dụng Xem
 • Hướng dẫn phần quyền Administrator cho phần mềm ronald jack Xem
 • Hướng dẫn mở port máy chấm công và phần mềm chấm công Xem
 • Hướng dẫn cấu hình chấm công online mạng Lan và internet  Xem
 • Hướng dẫn kiểm tra lỗi kết nối máy chấm công với máy tính Xem

 

Hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm chấm công Ronald Jack Pro Online.

 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack online Xem

 

Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công ronald jack Pro

 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công ronald jack xem
 • Hướng dẫn backup dữ liệu phần mềm chấm công ronald jack xem

  0916096479