Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack software

Đăng bởi : ronaldjackT5/Th12/2017

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack ronald jack V3.

Hướng dẫn tải mã số và dấu vân tay về máy tính:

 • Máy chấm công  – Kết nối  máy chấm công – Danh mục chọn dữ liệu – Tải Nhân viên về máy tính – Tải Nhân viên về máy tính –  Lưu vào máy tính
 1. 2 . Nhập Tên và thông tin nhân viên:
 • Nhân Viên – Quản Lý Nhân Viên – chọn mã nhân viên(click chuột vào mã nhân viên hiện màu xanh) –  Nhập Tên Nhân viên “ nhập đầy đủ họ tên” Tên chấm công “ Nhập Tên Không Dấu tối đa 8 ký tự”.- Lưu thông tin nhân viên.
 1. 3 .Chuyển Nhân Viên Vào Phòng Ban:
 • Click chuột vào ô  mã nhân viên  cần chuyển  –  Đổi Phòng Ban – Chọn một phòng  ban cần chuyển vào xong nhấp chuột vào phòng ban đó –  Nhấp Chuột vào câu “một phòng ban rồi nhấp chuột tại đây “.
 1. 4. Chuyển vân tay và tên nhân viên lên máy chấm công:
 • Máy chấm công – Kết nối máy chấm công –  Danh mục chọn tải dữ liệu – Tải nhân viên lên máy chấm công – Click chuột vào cty – Click chuột vào ô mã nhân viên cần chuyển lên mcc –  Click chuột “chuyển nhân viên đã chọn xuống” Click chuột vào “ theo máy chọn” chọn tất cả các máy – Tải nhân viên lên máy chấm công.
 1. 5. Sắp xếp lịch trình cho nhân viên:
 • Cài đặt chấm công – Lưu lịch trình làm việc cho nhân viên – Chọn cty hoặc phòng ban – Nhấp chuột vào ô mã nhân viên      –       chọn lịch trình ( hành chánh hoặc ca)  – Lưu lịch trình làm việc cho nhân viên

Xem công và xuất báo biểu ra excel.

 1. 1. Máy chấm công – Kết nối máy chấm công –  trình đơn  – Tải dữ liệu chấm công –  chọn máy  chấm công – chọn ngày tháng năm – Duyệt từ máy chấm công.
 2. 2. Báo Biểu- Xem công và xuất báo biển  –  nhấp chuột vào ô “ nhân viên mới” chọn công ty hoặc phòng  ban cần xem công – Click chuột vào ô mã nhân viên –  chọn ngày tháng năm – Click  chuột vào xem công.
 3. 3. Xuất ra excel: Nhấp chuột vào các biểu tượng Excel “ xuất lưới, chi tiết, thống kê ( 2 lần vào ra) …”

Liên hệ Hỗ trợ: 0908935129; 

 


  0916096479