Hướng dẫn khai báo kết nối máy chấm công online

Đăng bởi : ronaldjackT5/Th9/2018

Ronald Jack software Hướng dẫn khai báo kết nối máy chấm công online quản lý chấm công trực tuyến qua mạng internet.

Để khai báo máy chấm công online tự động tải dữ liệu chấm công về máy tính trong mạng nội bộ chúng ta tiến hành các bước sau.

  • Xem IP máy tính và đặt IP tĩnh cho máy tính đang cài phần mềm chấm công ronald Jack Pro.

Xem IP trên máy tính Trên máy tính vào mục Control Panel  –>Network and Sharing Center (Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center) hoặc xem IP trên máy tính theo các khác xem

Đặt IP tĩnh trên máy tính cài phần mềm ronald jack pro để nhận dữ liệu tự động tải về từ máy chấm công. Click vào biểu tượng mạng(1) –> Properties(2)  –> Internet Protocol version 4(TCP/IP/V4)(3) –> Chọn Use the following IP address(4) lưu ý nhập IP tùy theo lớp mạng công ty.(Lưu lý IP lan này  khai báo số cuối từ 250 đến 254 để khỏi trùng IP máy tính khác(VD: 192.168.100.252)).

  • Bật tính năng tự động nhận IP lan trên máy  chấm công vân tay( Nhấn M/Ok  — Thiết lập liên kết  –Ethernet  — Chọn DHCP ON)

  • Cài đặt IP máy chủ cho máy chấm công vân tay( Nhấn M/OK — Thiết lập liên kết — Lấy dữ liệu từ xa –> Nhập IP lan và cổng 8000  trên máy tính cài phần mềm ronald jack vào)

  • Cái IP máy chủ cho phần mềm chấm công ronald jack pro ( vào Máy chấm công — > Thông tin máy chủ — click vào IP để lấy IP lan máy tính và cổng máy chủ nhập 8000)

  • Vào control panel tắt firewall  —>(Control Panel\All Control Panel Items\Windows Defender Firewall\Customize Settings)

 

Khi cài xong dữ liệu tự động tải về như hình:


  0916096479