Xóa nghỉ việc nhân viên tại các chi nhánh

Đăng bởi : ronaldjackT4/Th7/2019

  • Lưu ý khi tải vân tay lên máy chấm công khi dùng phần mềm ronald jack online server chỉ thực hiện thành công khi máy chấm công tại các chi nhánh hiện màu vàng.

  • Vào Nhân Viên(1) – Quản Lý nhân viên(2) – chọn phòng ban() – nhân viên cần chuyển bằng cách click chuột vào ô mã nhân viên cần chuyển(4)

Bước (5) kiểm tra vân tay hiện màu xanh là nhân viên đã đăng vân tay. Nếu màu trắng tải lại vân tay từ máy chấm.

Bước 6,7,8,9 là chọn máy chấm công xóa nhân viên trên máy chấm công

Xóa nhân viên thành công phần thông báo như hình dưới:


  0916096479