Ronald jack Life

Lượt xem: 1073

Giá

:

Liên hệ

Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Kinh doanh 3
Kỹ thuật

Phần mềm Ronald Jack Life là phần mềm được viết theo yêu cầu khách hàng bao gồm các tính năng sau: Chấm công, chấm công kiểm xưởng Tình Lương, Quản lý nhân sự, Quản lý xuất ăn công nghiệp, quản lý công việc….Phần mềm ronald jack life tích hợp công nghệ cloud rất thích hợp cho việc quản lý doanh nghiệp.

Những chức năng chính của phần mềm như Quản lý tuyển dụng, quản lý đào tạo, Quản lý nhân sự, quản lý và tính lương.

Phân hệ phần mềm Nhân sự – Tiền lương – BHXH trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

Với phần mềm quản lý nhân sự – chấm công – tiền lương của chúng tôi, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể: – Quản lý nhất quán, đầy đủ, không hạn chế về số lượng hồ sơ nhân sự. – Đơn giản hóa nhưng chính xác và có tính tự động hóa cao trong việc quản lý giờ làm việc của nhân viên trong đoàn thể đơn vị. – Quản lý và tính toán tiền lương nhanh chóng theo mô hình và phương pháp chỉ tiêu động, thay đổi trong từng thời kỳ hoặc theo từng nhóm đối tượng, cán bộ công nhân viên. – Dễ dàng bảo trì và phát triển ứng dụng, không giới hạn phạm vi, quy mô phát triển của đơn vị. – Chi phí triển khai và đào tạo sử dụng thấp. – Phát triển trên nền ứng dụng web cho phép truy cập mọi lúc – mọi nơi. – Sẵn sàng cho mọi nhu cầu mở rộng trong tương lai.Phần mềm của chúng tôi cung cấp các chức năng chính sau:1. Quản lý nhân sự:- Thông tin thành viên: + Tất cả các thông tin, hình ảnh liên quan đến sơ yếu lí lịch của nhân viên được cập nhật đầy đủ. + Quá trình công tác, khen thưởng kỷ luật, hợp đồng lao động, diễn biến lương, thông tin các khoản phụ cấp và chế độ chính sách. + Bảo hiểm: Quản lý sổ bảo hiểm của nhân viên. – Quản lý tạm ứng: Tạm ứng cá nhân, lý do, mức trừ hàng tháng… – Quản lý thuế thu nhập cá nhân: Quản lý các thông tin về thuế thu nhập của từng nhân viên và của toàn thể nhân viên.2. Phân hệ quản lý chấm công: – Mục đích: Hỗ trợ chấm công thủ công theo ngày / tháng. – Thông tin quản lý: + Chấm công ngày. + Chấm công tháng. + Thiết lập các ngày nghỉ phép trong năm. – Báo cáo: Bảng chấm công tổng hợp theo tháng.


  0916096479