Nhập nhân viên mới vào phần mềm chấm công ronald jack

Đăng bởi : ronaldjackT2/Th5/2018

Ronald Jack Việt Nam Nhập nhân viên mới vào phần mềm chấm công ronald jack.

Để thêm nhân viên mới trực tiếp vào phần mềm chấm công ronald jack quý khách đăng nhập vào phần mềm và theo các bước dưới đây.

  1. Vào mục Nhân Viên – Quản Lý Nhân Viên – Click vào nhân viên mới – chọn phòng ban cần thêm nhân viên –  Click chuột vào thêm mới – Nhập mã nhân viên và tên nhân viên, mã chấm công và tên chấm công – nhập xong nhấn Cập Nhập  hoặc làm theo hình dưới.


  0916096479