Khai báo phân quyền sử dụng phần mềm chấm công ronald jack

Đăng bởi : ronaldjackT3/Th2/2019

Ronald jack việt nam hướng dẫn Khai báo phân quyền sử dụng phần mềm chấm công ronald jack.

Để phân quyền sử dụng cho phần mềm chấm công ronald jack pro v1. v2, v3, v4 quý khách làm theo các bước sau đây.

  • Khai báo tên phần quyền sử dụng phần mềm chấm công ronald jack làm theo 4 bước.

Vào mục Hoạt động khác –> Khai báo phân quyền sử dụng –>  Thêm mới (nhập tên phân quyền vào)–> Lưu

  • Khai báo chi tiết phân quyền sử dụng phần mềm chấm công ronald jack là theo 5 bước.

Chọn vào Tên quyền sử dụng đã khai báo (vd:hcm) –> Click vào Ô phòng ban cần phân quyền –> Click ô chọn máy CN –> Chọn các quyền khác –> Cập nhật chi tiết(5)

Vào Hoạt động khác –> Khai báo nhân viên đăng nhập –> Thêm mới  –> Nhập tên và chọn quyền sử dụng –> Lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  0916096479