Hướng xóa dữ liệu từ phần mềm chấm công ronald jack

Đăng bởi : ronaldjackT3/Th9/2019

Ronald Jack software Hướng xóa dữ liệu từ phần mềm chấm công ronald jack pro online.

Khi sử dụng phần mềm chấm công online chúng ta muốn xóa dữ liệu chấm công bị đầy, xóa toàn bộ dữ liệu chấm công, hoặc tải lại dữ liệu chấm công các bạn làm theo hướng dẫn dưới.

Muốn thao tác thì các bạn click chuột phải vào máy chấm công có đèn vàng và chọn lệnh theo yêu cầu VD: Xóa dữ liệu chấm công, tải lại dữ liệu chấm công….


  0916096479