Hướng dẫn thay đổi quyền admin trên máy chấm công vân tay

Đăng bởi : ronaldjackT6/Th6/2019

Ronald jack việt nam Hướng dẫn thay đổi quyền admin trên máy chấm công vân tay

Trên máy chấm công vân tay thường đăng ký dấu vân tay để khóa quyền quản lý không cho nhân viên vào chỉnh sửa giờ trên máy chấm công. Để thay đổi quyền admin hoặc cấp thêm quyền admin cho nhân viên khác có quyền admin. Quý khách làm theo các bước

B1: Nhấn nút M/OK để vào menu –> Chọn Tất cả người sử dụng —>  hiện ra hết danh sách nhân viên chọn nhân viên cần thay đổi quyền admin

B2: Chọn mã nhân viên cần cấp quyền Admin nhấn M\OK

B3: Vai trò người sử dụng có 2 chức năng để lựa chọn:

+ Người sử dụng: Là nhân viên chấm công vân tay bình thường

+ Quản trị cấp cao:  Là quyền quản trị máy chấm công 

Chọn xong thoát ra ngoài.

 


  0916096479