Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack pro

Đăng bởi : ronaldjackT3/Th10/2018

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack Pro chi tiết nhất. Tải Về

Hướng dẫn tải mã số và dấu vân tay về máy tính:

  • Máy chấm công  – Kết nối  máy chấm công – Trình Đơn – Tải Nhân viên về máy tính – Duyệt Nhân Viên –  Thực hiện cập nhật.

 1. 2 . Nhập Tên và thông tin nhân viên:
 • Nhân Viên – Quản Lý Nhân Viên – chọn mã nhân viên(click chuột vào mã nhân viên hiện màu xanh) –  Nhập Tên Nhân viên “ nhập đầy đủ họ tên” Tên chấm công “ Nhập Tên Không Dấu tối đa 8 ký tự”–> cập nhật.

 1. 3. Chuyển Nhân Viên Vào Phòng Ban:
 • Click chuột vào ô  mã nhân viên  cần chuyển  –  Đổi Phòng Ban – Chọn một phòng  ban cần chuyển vào xong nhấp chuột vào phòng ban đó –  Nhấp Chuột vào câu “một phòng ban rồi nhấp chuột tại đây “.

 1. 4. Chuyển vân tay và tên nhân viên lên máy chấm công:
  • Máy chấm công – Kết nối máy chấm công –  trình đơn – Tải nhân viên lên máy chấm công – Click chuột vào cty – Click chuột vào ô mã nhân viên cần chuyển lên mcc –  Click chuột “chuyển xuống” Click chuột vào “ theo máy chọn” chon tất cả các máy – Tải lên máy chấm công.

 1. 5. Sắp xếp lịch trình cho nhân viên (Gán ca làm việc):
 • Cài đặt chấm công – Sắp xếp lịch trình cho nhân viên – Chọn cty hoặc phòng ban – Nhấp chuột vào ỗ mã nhân viên      –       chọn lịch trình ( hành chánh hoặn ca)  – Thực Hiện.

Xem công và xuất báo biểu ra excel.

 1.  1 Máy chấm công – Kết nối máy chấm công –  trình đơn  – Tải dữ liệu chấm công –  chọn máy  chấm công – chọn ngày tháng năm – Duyệt từ máy chấm công.

 1. 2 Báo Biểu- Xem công và xuất báo biển  –  nhấp chuột vào ô “ nhân viên mới” chọn công ty hoặc phòng  ban cần xem công – Click chuột vào ô mã nhân viên –  chọn ngày tháng năm – Click  chuột vào xem công.

 1. 3 Xuất ra excel: Nhấp chuột vào các biểu tượng Excel “ xuất lưới, chi tiết, thống kê ( 2 lần vào ra) …”

Liên hệ Hỗ trợ: 0908935129; 

Xem hướng dẫn máy chấm công và phần mềm chấm công Ronald Jack Pro


  0916096479