Hướng dẫn phần mềm chấm công ronald jack online

Đăng bởi : ronaldjackT3/Th10/2018

 • 1.1 Nhập thông tin nhân viên và chuyển nhân viên và phòng ban.
  • Nhân Viên – Quản Lý Nhân Viên – chọn mã nhân viên(click chuột vào mã nhân viên hiện màu xanh) –  Nhập Tên Nhân viên“ nhập đầy đủ họ tên” Tên chấm công “ Nhập Tên Không Dấu tối đa 8 ký tự”. nhập xong click vào cập nhật.
 • 1.2 Chuyển Nhân Viên Vào Phòng Ban:
  • Click chuột vào ô  mã nhân viên  cần chuyển  –  Đổi Phòng Ban – Chọn một phòng  ban cần chuyển vào xong nhấp chuột vào phòng ban đó –  Nhấp Chuột vào câu “một phòng ban rồi nhấp chuột tại đây “.
 • 1.3 Tải vân tay hoặc xóa vân tay nhân viên lên các chi nhánh. 
  • Vào Nhân Viên – Quản Lý nhân viên – chọn phòng ban và nhân viên cần chuyển bằng cách click chuột vào ô mã nhân viên cần chuyển  rồi chúng ta chọn máy chấm công chi nhánh cần chuyển xong chọn tải vân tay hoặc xóa vân tay.
  • Chọn xong click vào thực hiện nếu tạo lệnh thành công ở sự kiện phần mềm báo (0 ) là tải thành công  nếu (-1) là không thành công.

1.4 Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

 • Cài đặt chấm công – Sắp xếp lịch trình cho nhân viên – Chọn cty hoặc phòng ban – Nhấp chuột vào ỗ mã nhân viên      –       chọn lịch trình ( hành chánh hoặc ca)  – Thực Hiện.(làm đủ 4 bước)
  1. Xem công và xuất báo biểu:

  Nếu phần mềm mở online liền  thì dữ liệu tự động tải dữ liệu chấm công về máy tính. Nếu phần mềm tắt đi thì chúng muốn xem giờ chấm công đầy đủ thì phải Click chuột vào Máy chấm công tại chi nhánh đó chọn tải dữ liệu chấm công lúc này dữ liệu chấm công mới về hết.

 • Báo Biểu- Xem công và xuất báo biển  –  nhấp chuột vào ô “ nhân viên mới” chọn công ty hoặc phòng  ban cần xem công – Click chuột vào ô mã nhân viên –  chọn ngày tháng năm – Click  chuột vào xem công.Xuất ra excel: Nhấp chuột vào các biểu tượng Excel “ xuất lưới, chi tiết, thống kê ( 2 lần vào ra) …”

  0916096479