Hướng dẫn khai ca làm việc phần mềm chấm công.

Đăng bởi : ronaldjackCN/Th5/2019

  1. Khai báo cách chọn giờ vào ra cho phần mềm chấm công.

Khai báo cách chọn giờ có 6 mục để chúng lựa chọn cho phù hợp:

+    Chấm theo dạng tự động(TĐ-HC): nhân viên chỉ việc chấm mà không cần phải bấm nút, phần mềm sẽ tự xác định vào ra.(Lưu ý chấm công lần 1 sẽ là vào, lần thứ 2 là ra, lần 3 vào, lần 4 ra….)
Ưu điểm: tính các ca qua đêm, dễ nhận các ca khác nhau nếu nhân viên chấm đầy đủ
Nhược điểm: Nếu chấm thiếu, các giờ sẽ bị dồn lên, kéo theo nhiều ngày sau bị sai
+    Chấm theo kiểu bấm nút(CICO): trước khi chấm, phải bấm nút Check in hoặc check out rồi chấm
Ưu điểm: Không bị phần mềm sắp xếp nhầm vô cột vào hoặc ra nếu chấm thiếu, có thể tính qua đêm
Nhược điểm: Tốn thao tác cho nhân viên, dễ bị quên hoặc bấm sai, làm giảm tuổi thọ máy chấm công nhanh hư bàn phím.
+    Chấm theo giờ quy định(PGiờ): nếu chấm vào giờ quy định vào, sẽ được đưa vô cột vào, nếu thiếu sẽ bỏ trống cột vào
Ưu điểm: Không bị phần mềm sắp xếp nhầm vô cột vào hoặc ra, dễ thấy ngày chấm thiếu của nhân viên, có thể tính qua đêm
Nhược điểm: Không dùng khi nhân viên có thể đi nhiều ca xen kẽ nhau (ví dụ: 1 người có thể ngẫu nhiên đi ca 8h ->17h hoặc ca 11h đến 19h trong 1 ngày

+ Chấm theo số của máy chấm công(IDM): sẽ có >2 máy, máy số lẻ sẽ được quy định là đi vào, số chẵn là đi ra
Ưu điểm: giống như chấm theo kiểu bấm mà không phải tốn thêm thao tác của nhân viên, ít xảy ra lỗi chấm sai
Nhược điểm: phải dùng ít nhất 2 máy chấm công, 1 cái luôn để chấm đi vào, 1 cái luôn để chấm đi ra
+ Chấm đầu vào và cuối ra(FILO): bỏ qua hết các lần chấm trong ngày, chỉ lấy đầu và cuối trong ngày.
Ưu điểm: nhân viên có thể chấm lẻ tẻ nhiều lần trong ngày
Nhược điểm: không tính được ca qua đêm

2. Khai báo ca  làm việc cho phần mềm chấm công.

VD: phần mềm khai báo ca làm việc cho nhân viên chấm công 4 lần trong ngày. Nếu khai báo chấm công 4 lần bắt buộc nhân phải chấm đủ 4 lần ra vào phần mềm mới tổng công được.

  • SA: 07h -11h dùng cho nhân viên chấm công biểu sáng
  • .CH: 13h-17h dùng cho nhân chấm công buổi chiều
  • HC: 07h-17h dùng cho nhân viên chấm công cả ngày sáng vào chấm công vân tay cho tới khi ra về chấm vân tay lần cuối.
  • Nếu chấm công 6 lần thì sắp thêm 1 ca tăng ca nữa

3.Khai báo lịch trình làm việc(tạo nhóm ca)

Tạo tên nhóm lịch trình và cách chọn giờ ra vào.

Thường là chọn lịch trình TĐ-HC

Chọn ca vào nhóm(vd: hành chánh)

  • Thêm mới tạo mã lịch trình lưu lại rồi theo 6 bước:
  • Do nhân viên đi nhiều ca cùng lúc nên phải tạo nhóm.

4. Sắp xếp lịch trình làm việc cho nhân viên(gán ca cho nhân viên)

Nhân viên đi làm hành chánh hay đi ca thì quý khách chọn lịch trình cho phù hợp nhân viên đó.


  0916096479