Hướng dẫn đặt IP tĩnh cho máy chấm công vân tay

Đăng bởi : ronaldjackT2/Th5/2019

Để đặt IP tĩnh cho máy chấm công vân tay chúng ta kiểm tra tính mạng trên máy chấm công trước bằng cách nhìn góc phải trên màn hình máy chấm công vân tay có biểu tượng mạng màu xanh hay đánh dấu chéo đỏ như hình dưới. Khai báo IP máy chấm công vân tay ronald jack.

Hình 1 mất tín hiệu mạng Lan

Hình 2 có tín hiệu mạng Lan

Tiếp theo kiểm tra IP mạng internet trên máy chấm công vân tay bằng cách sau.

  • Nhần Menu(M\OK) –> Thiết lập liên kết –> Ethernet –> chọn DHCP on để xem địa chỉ IP động do router cấp máy chấm công tự nhận địa chỉ IP, getway, Subnet Mask, DNS. phải có thông số giống như hình 1 thì máy chấm công vân tay đã nhận internet.(lưu ý thông số này có thể khác tùy thuộc vào mạng công ty)
  • Nhần Menu(M\OK) –> Thiết lập liên kết –> Ethernet –> chọn DHCP OF đặt các thông số IP tĩnh giống như hình 1 chỉ khách số đuôi(vd: 10 và 201). Phải nhập đầy đủ địa chỉ IP, getway, Subnet Mask, DNS như hình 2. lưu ý IP tĩnh này không trùng với IP Lan trong mạng Lan công ty.

Khi khai báo địa chỉ IP trên máy chấm công vân tay chúng tiến hành kiểm tra mạng máy chấm công với máy tính có thông hay không .

Sau đó sử vào máy tính chọn Start -> Run gõ cmd và ping tới địa chỉ IP máy chấm công. (DV: iP máy chấm công vân tay là 192.168.1.201)

Nếu ping mà giống hình trên(ttl =64 hoặc ttl = 225) là máy chấm công đang kết nối với máy tính. Nếu hiện thông báo Request time out là máy chấm công không kết nối với máy tính.


  0916096479