Hướng dẫn cấp quyền quản lý từ phần mềm chấm công ronald jack

Đăng bởi : ronaldjackT3/Th9/2019

Ronald jack việt nam Hướng dẫn cấp quyền quản lý từ phần mềm chấm công ronald jack.

Có 2 cách để khóa máy chấm công vân tay  để người sử dụng không được vào menu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu trên máy chấm công vân tay.

Cách 1: Đăng ký nhân viên quản lý trực tiếp trên máy chấm công vân tay trên mục vai trò sử dụng chúng ta chọn “Quản trị cấp cao”.

Cách 2: Chọn nhân viên quản lý cấp quyền cho nhân viên đó là “nhân viên” hay “quản lý” xong rồi tạo lệnh lên máy chấm công vân tay.

Sau đây là hướng dẫn chi tiết các tạo nhân viên quản lý từ phần mềm chấm công ronald jack pro.

B1: Để thực hiện được các bạn phải vào menu trên máy chấm công – Chọn quản lý dữ liệu – Chọn hủy quyền như hình dưới.

B2: Trên phần mềm chấm công ronald jack pro chọn nhân viên cần cấp quyền làm theo 5 bước như hình.( Lưu ý chỗ phần quyền chọn quản lý)

B3: Click qua tab tạo lệnh để tải quyền quản lý nhân viên đó lên máy chấm công vân:

Làm theo 4 bước như hình

Nếu muốn hủy quyền admin trên máy chấm công đó chúng ta chọn nhân viên đó là “nhân viên” để  đăng ký vân tay cho nhân viên mới.

Click chuột qua tab tạo lệnh cho máy chủ tải nhân đó lên máy chấm công để menu.

Mở menu xong cho nhân viên ở máy chấm công đó đăng ký vân tay hoặc chỉ sửa thống xong các bạn cấp lại quyền admin tải lên để khóa máy chấm công lại làm như b1


  0916096479