Cách kiểm tra máy chấm công mất kết nối mạng

Đăng bởi : ronaldjackT5/Th9/2018

Ronald Jack việt nam Cách kiểm tra máy chấm công mất kết nối mạng lan hoặc mạng internet cho các dòng máy chấm công vân tay thông dụng trên thị trường hiện nay.

Máy chấm công vân tay kết nối máy thường bằng cổng RJ45 để tải dữ liệu từ máy chấm công về phần mềm chấm công được cài trên máy tính. Việc máy chấm công mất kết nối mạng thường bị dây mạng hoặc thay đổi modem làm cho dãy IP thay đổi không kết nối được với máy tính.

  • Kiểm tra biểu tượng mạng trên máy chấm công trước.

  • Hình 1 là máy chấm công mất tín hiệu mạng vui lòng kiểm tra 2 đầu cắm dây mạng vào máy chấm công và đầu cắm và swiths hoặc wifi.
  • Hình 2 máy chấm công có tín hiệu mạng nhưng vẫn không kết được với máy tính trường này kiểm tra IP mà modem cấp cho máy chấm công là bao nhiêu.

 Trên máy chấm công vân tay  Nhấn Nút M/Ok –> Thiết lập liên kết –> Chọn Ethernet như hình dưới

  • Hình 3 nếu chọn DHCP On mà các  dòng IP và Gateway…  không thay đổi khác so với ban đầu là router chưa cấp được IP cho máy chấm công cần kiểm tra lại mạng công ty.
  • Hình 4 nếu DHCP On mà các  dòng IP và Gateway…thay đổi nghĩa là máy chấm công đã nhận mạng internet. Nếu kết nối với máy tính theo cách online thi để DHCP ON. Nếu kết nối tải dữ liệu thủ công chúng ta cần OF DHCP và đặt lại IP theo lớp mạng mà router đã cấp cho máy như hình 4. (VD: 192.168.100.220 – Gateway 192.168.100.1)
  • Bước tiếp theo vào máy tính mở phần mềm chấm công ronald jack pro vào mục “máy chấm công –>khai báo máy chấm công” nhập lại giống IP trên máy chấm công((VD: 192.168.100.220). Tiến hành tải dữ liệu chấm công thử được chưa nếu không được kiểm tra bước tiếp theo.

Làm tất cả các bước nếu không kết được máy chấm công thì tiến hành kiểm tra dãy IP trên máy tính có trùng với dãy IP trên máy chấm công hay không. Kiểm tra IP máy tính các bạn click vào trang ronaldjack.info như hình dưới( 3 dãy số đầu tiên trùng với dãy IP trên máy chấm công là được (vd:192.168.100. )) Nếu kiểm tra thấy dãy IP khác dãy IP trên máy chấm công thì phải cấu hình lại mạng công ty cho trùng 2 lớp mạng là được. 

 


  0916096479