Cách cài phần mềm chấm công trên nhiều máy tính qua mạng internet

Đăng bởi : ronaldjackT2/Th1/2019

Hướng dẫn cấu hình SQL để cài phần mềm chấm công ronald jack pro chạy qua mạng internet sử dụng cho nhiều máy tính.

Cấu hình SQL nơi chứa DATA phần mềm chấm công ronald jack.

  • Mở chương trình SQL Server Management –>  Connect –> Click chuột vào security –> Login –> Click chuột phải vào Sa — > chọn Properties –> Click vào General –>khai báo lại mật khẩu –> Bỏ Ô Enforce password policy.

–> Click chuột status –> Chọn Enable –>Ok.

  • Click chuột phải vào tên server SQL chọn Properties  như hình dưới.

Click vào sicurity –> click chuột vào ô SQL server and Windows Authentication mode –> Ok

Xong restart lại SQL

Bước tiếp theo chúng tạo mở configuration tools –> chọn SQL server configuration manager  như hình dưới

/

Bước tiếp theo click chuột vào SQL server … network configuration như hình dưới. Làm theo 3 bước.

Vào control panel tắt firewall hoặc mở port sql

Sau khi cấu hình SQL xong  vào modem ADSL mở port SQL (Port sql tùy thích vd: 1433, 1133, 1443…) xem cách mở port tại Đây.  Lưu ý mở port theo IP máy tính cài đặt SQL VD: 192.168.1.252.

Sau khi mở port xong kiểm tra port vào trang web https://ping.eu/port-chk/  Kiểm tra nếu trang web thông báo như hình dưới thì đã mở port thành công.

 

Sau khi cấu hình xong vào trang web https://ronaldjack.info/download/ tải phần mềm ronald jack pro mới nhất cài vào máy tính tại các chi nhánh. Sau khi cài xong mở phần mềm ronald jack pro sẽ hiện ra bảng thông báo bên dưới.

  1. Server:  là tên miền hoặc IP wan  và port của máy chỉ cài phần mềm chấm công và SQL
  2. Sa và pass SQL trên máy chủ đã khai báo lúc đầu
  3. Database là Data trên SQL máy chủ
  4. Kiểm tra kết nối và kết nối và thoát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  0916096479